Билатерални односи со Федеративна Република Бразил


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Федеративна Република Бразил се воспоставени на 14. октомври 1998 година 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за ослободување од визи“

 • Склучена во Бразилија, на 02 мај 2011 

1.1. „Размена на ноти за ослободување од визи на државјаните на Република Македонија и на Федеративна Република Бразил“

 • Во сила од 27.08.2016 година

2. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за соработка во областа на образованието“

 • потпишан во Бразилија, на  22  април 2013 година
 • во сила од 3 јануари 2018 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за ослободување од визи“

 • склучена со размена на ноти на 28.7.2016 година
 • во сила од 27.8.2016 година

2. „Меморандум за разбирање меѓу Република Македонија, претставувана од г. Веле Самак, министер одговорен за привлекување странски инвестиции   и државата Сао Паоло, држава на Федеративна Република Бразил, претставувана од г. Давид Заиа, државен секретар за јавен менаџмент“ 

 • потпишан во Сао Паоло, Бразил, на  22  април 2013 година
 • во сила со датумот на потпишување

3. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и државата Сао Паоло за соработка во областа на информатичките технологии“ 

 • потпишан на 23 април 2013 година

4. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и државата Сао Паоло за соработка во областа на здравството“ 

 • потпишан на 23 април 2013 година

5. „Меморандум за разбирање помеѓу Агенцијата за разузнавање на Република Македонија и Агенцијата за разузнавање на Бразил (АБИН) “

 • потпишан на 13 јуни 2018 година

 

Последно ажурирање: 25 март 2021